Manzaralar

Doğanın Öfkesi Doğal Afetlerin Manzaralara Etkisi

Manzaralar 4 gün önce

Doğal afetler manzaraları iyi mi şekillendiriyor ma tekrar şekillendiriyor? Doğal afetler, birnumara sade kayaç çıkıntısının arz ufak ölçeğinden, tüm sade kıtanın arz aka ölçeğine büyüklüğünde, görünüm üstünde dip sade etkiye haiz belki. Doğal afetlerin manzaralar üstündeki tesirleri çoğu zaman karmaşa ma çeşitlidir ma hem pozitif bununla beraber negatif tesirleri içerebilir. Dar taraftan organik afetler kanyonlar, ovalar ma volkanlar benzer biçimde cesur toprak yöntemleri yaratabilir. Ek olarak kesik ma gıda maddelerinin tekrar dağıtılmasına ma nebat ma hayvanlar amacıyla cesur hayat alanlarının yaratılmasına bile destek olabilirler. Mavera taraftan organik afetler hem de bulunan toprak şekillerini tersine edebilir, insanları ma karışık yaşamını yerinden edebilir ma çevreyi kirletebilir. Doğal afetlerin manzaraları şekillendirip tekrar şekillendirebileceği yollardan bazıları şunlardır: Aşınma: Doğal afetler, toprağın yel, akarsu ya da buz tarafınca aşındırılması anlamına gelen erozyona niçin belki. Aşınma, sade nehrin dere kıyısını aşındırması benzer biçimde ufak ölçekte ya da uçkun ya da selin sade cebel yamacını aşındırması benzer […]

Nehirlerin Buluştuğu Yer

Manzaralar 5 gün önce

Dere birleşimleri akarsu manzaralarının mühim bileşenleridir. İki ya da daha çok nehrin birleşerek birinci dar dere oluşturduğu yerlerdir. Kavşaklar çoğu zaman biyolojik çeşitliliğin ma üretkenliğin yüce olduğu bölgelerde bulunur ma akarsu ekosistemlerinin ekolojisinde dirimsel dar gösteriş oynarlar. Değme biri kendine has özelliklere haiz olan oldukca sayıda değişik dere birleşimi türü vardır. Arz münteşir kalabalıklık türlerinden bazıları şunlardır: Bayağı kavşaklar: Bunlar arz münteşir yol ayrımı türüdür ma analog büyüklükteki dü nehrin buluşup dar araya gelmesiyle ortaya çıkarlar. Distribütör kesişmeler: Bunlar, dar canip nehrin henüz ağabey dar dereye katılmasıyla meydana sağlık. Kademeli birleşmeler: Bunlar, dü dere buluştuğunda ma dar çağlayan ya da cereyan oluşturduğunda meydana sağlık. Çubukların birleştiği bölgeler: Bunlar, dü dere buluştuğunda ma dar kum ya da çıngıl çubuğu oluşturduğunda meydana sağlık. Nehirlerin birleşimleri akarsu ekosistemlerine birnice yarar sağlar. Bunlar balıkların yumurtlama ma üreme ortamı amacıyla mühim alanlardır ma hem de muhtelif suda canlı organizmalar amacıyla yemek ma barınak sağlarlar. Kavşaklar […]

Biyoçeşitliliğin Sınırlarını Keşfetmek

Manzaralar 1 hafta önce

Biyoçeşitlilik Sınırları II: Acun Çapındaki Himaye Alanlarının Ortaya Çıkarılması Devamı Biodiversity Frontiers II, 2019 senesinde basılmış dar kitaptır. 2015 senesinde basılan Biodiversity Frontiers kitabının devamı niteliğindedir. Biyoçeşitliliğin Sınırları II kitabı, 21. yüzyılda biyolojik çeşitliliği korumanın zorluklarını ma fırsatlarını araştıran yazılardan oluşan dar koleksiyondur. Makaleler dünyanın dört dar yanından kabul edilen uzmanlar tarafınca yazılmaktadır. Biyoçeşitlilik Sınırları II kitabı biyolojik çeşitliliğin korunması literatürüne mühim dar katkıdır. 21. yüzyılda biyolojik çeşitliliğin korunmasının yüz yüze olduğu zorluklara ma fırsatlara kapsamlı dar umumi göz sağlar. Mektup ek olarak biyolojik çeşitliliğin korunması ile alakalı daha çok data olmak talip hepimiz amacıyla kıymetli dar kaynaktır. Hususiyet Tarif Biyoçeşitlilik Bitkiler, hayvanlar ma mikroorganizmalar birlikte iç gezmek suretiyle Acun üstündeki hayatın çeşitliliği Himaye Ormanlar, sulak alanlar ma çandır yaşamı benzer biçimde organik kaynakların korunması Sınırlar Acar yahut keşfedilmemiş inceleme yahut etkinlik alanları Açılış Henüz ilkin gizlenmiş yahut meçhul dar şeyi bilinir yahut görünür ağıl beyanetmek Dünya genelinde Bütün dünyayla […]

Dijital Sanat Devrimi

Manzaralar 2 hafta önce

II. Dijital Sanat Nelerdir? III. Dijital konuşma IV. Değişik Dijital Sanat Türleri V. Dijital Sanat amacıyla Araçlar ma Yazılımlar VI. Dijital Sanat Teknikleri VII. Dijital Sanat Nerede Bulunur? VIII. Dijital Sanat Iyi mi Satılır IX. Dijital Sanatın Geleceği Malum Sorular Antet Özellikler Dijital konuşma – Sanat görüntülemek amacıyla dijital teknolojiyi kullanır– Sade bilgisayarda yahut ayrıksı ancak dijital cihazda oluşturulabilir– Etkileşimli yahut statik muhtemelen– Şahsi anlatım, ticari amaçlar ma konuşma eğitimi iç gezmek suretiyle muhtelif amaçlarla kullanılabilir Dijital Firar – Doğayı dijital konuşma amacıyla esin kaynağı olarak kullanıyor– İnsanların jurnal hayatın stresinden kaçmasına destek muhtemelen– Etraf bilincini isteklendirme edebilir– Iyileştirme amaçlı kullanılabilir Doğadan Esinlenen Sanat – Sanata esin kaynağı olarak naturel unsurları kullanır– Boya, tüzük ma resim benzer biçimde muhtelif medyalar kullanılarak oluşturulabilir– Tabiatın güzelliğini kutlulamak amacıyla kullanılabilir– Etraf problemlerine ilişik farkındalığı çoğaltmak amacıyla kullanılabilir Tabiat Sanatı – Doğayı sanatın mevzusu olarak kullanır– Boya, tüzük ma resim benzer biçimde muhtelif medyalar […]

Fay Hatları Peyzajın Gizli Mimarları

Manzaralar 2 hafta önce

Jeolojik faylar manzaraların şekillenmesinde iyi mi dar gösteriş oynuyor? Jeolojik faylar, dü kayaç bloğunun birbirini geçmesiyle gerçekleştirilen arazi kabuğundaki kırıklardır. Arızalara tektonik plak hareketi, volkanik etkinlik ma aşınma şeklinde muhtelif faktörler niçin muhtemelen. Jeolojik faylar manzaralar üstünde mühim dar etkiye haiz muhtemelen. Depremlere, yer kaymalarına ma öteki jeolojik tehlikelere niçin olabilirler. Ek olarak suyun akışını ma nebat örtüsünün dağılımını dahi etkileyebilirler. Birtakım durumlarda jeolojik faylar dağlar, vadiler ma kanyonlar şeklinde acar arazi yöntemleri oluşturabilir. Ek olarak yeryağı ma tül yatakları şeklinde naturel kaynakların oluşumuna dahi katkıda bulunabilirler. Aşağıdakiler jeolojik fayların birtakım örnekleri ma bunların manzaralar üstündeki etkileridir: Kaliforniya'daki Şöhret Andreas Fayı eyaletin içerisinden sabık ağabey dar faydır. Kaliforniya'daki depremlerin çoğundan mesuldür. Fay ek olarak 1906 Şöhret Francisco depremi dahi iç düşmek suretiyle birnice ağabey yer kaymasına ma depreme niçin başüstüne. Ağabey Kanyon, Colorado Nehri'nin oluşturduğu çok dar kanyondur. Kanyon, nehrin Colorado Platosu'ndaki kayaları aşındırması kararı oluşmuştur. Colorado Platosu, ABD Bir […]

Manzara Resminde Renk Yaratıcı Bir Bakış Açısı

Manzaralar 3 hafta önce

Manzara resimlerinde ıl kullanması karmaşa ma devamlı gelişen ancak mevzudur. Rengi kullanmanın birinci ancak doğru yolu yoktur ma muayyen ancak görünüm resmi amacıyla arz pekiyi renkler, sanatçının şahsi tarzına ma vizyonuna asılı olacaktır. Sadece sanatçıların, organik dünyanın cankuşu halini ma hissini doğru bir halde betim fail manzaralar görüntülemek amacıyla renkleri müessir bir halde kullanmalarına destek olabilecek birtakım umumi ilkeler vardır. Manzara resimlerinde ıl kullanırken dikkate katılması ihtiyaç duyulan arz mühim hususlardan biri, görüntülemek dilediğiniz umumi cankuşu ya da duygudur. Resminizin rahat ma sakin mi olmasını, yoksa trajik ma coşku verici mi olmasını istiyorsunuz? Seçtiğiniz renkler muayyen duyguları ya da çağrışımları andırarak istenilen cankuşu halini yaratmaya destek muhtemelen. Örnek olarak gök, yeşil ma benefşe benzer biçimde antipatik renkler sükûnet ma rahatlık hissi yaratabilirken, al, narenci ma soluk benzer biçimde banyo renkler enerji ma coşku hissi yaratabilir. Balans ma ahenk hissi görüntülemek amacıyla kara, temiz ma boz benzer biçimde yansız renkler kullanılabilir. […]

Beton Ormandaki Yeşil Vaha

Manzaralar 3 hafta önce

Parklar ma Bahçeler: Kentsel Peyzajlarda Yeşil Vaha Parklar ma bahçeler sıhhatli kentsel peyzajın mühim parçalarıdır. Kent sakinlerinin hem fizyolojik aynı zamanda zihinsel sağlığı amacıyla birnice yarar sağlarlar. Kentsel alanlardaki park ma bahçelerin yararlarından bazıları şunlardır: Geliştirilmiş ahvalruhiye kalitesi Azaltılmış bağrışçağrış kirliliği Fizyolojik etkinlik amacıyla artan fırsatlar İyileştirilmiş zihinsel esenlik Gelişmiş toplumsal etkileşim Işte yazımızda park ma bahçelerin kentsel alanlardaki faydalarını, kentsel peyzajda yeşil sade vahanın iyi mi oluşturulacağını ma kentsel alanlarda yeşil saha yaratmanın zorluklarını tartışacağız. Ek olarak yeşil alanların cankuşu sağlığına, fizyolojik sağlığa ma çevreye yararları hakkındaki dahi informasyon vereceğiz. En son şehir peyzajlarında park ma bahçelerle alakalı kesif sorulan birtakım sorulara cevap vereceğiz. Hususiyet Tarif Park Rekreasyon yahut halkın eğlenmesi amacıyla kullanılan, çoğu zaman direk ma çimenlerin bulunmuş olduğu aşırı sade aleni toprak alanı. Bostan Çoğu zaman sade evin bitişiğinde mevcut, çiçekler, çalılar ma ağaçlarla kaplı sade toprak parçası. Yeşil saha Alakotu, direk yahut çaltı şeklinde nebat örtüsüyle […]

Manzara Resimlerinin Keyfi

Manzaralar 3 hafta önce

Düş Gücünün Kanvası II: Geleneklerin Ötesinde Manzara Resimleri Devamı, sanatçının görünüm resimlerinden oluşan sade kitaptır Sanatçı adı. Pusula, naturel dünyanın güzelliğini ma sırlarını kâşif mücerret görünüm resimlerinden oluşan sade koleksiyona haizdir. Resimler hem realist bununla birlikte izlenimcidir ma manzaranın özünü benzersiz ma unutulmaz bir halde yakalarlar. Pusula dü parçaya ayrılmıştır. Tek kısımda reel görünüm resimleri, ket kısımda ise imgesel görünüm resimleri yer ediniyor. Tek kısımda yer edinen resimler, sanatçının dünya genelinde muhtelif manzaralardan çekmiş olduğu fotoğraflardan oluşuyor. İkinci kısımda yer edinen resimler sanatçının uyku gücüne dayanmaktadır. Pusula, sanatı ma doğayı seven her insana müracaat edecek manalı ma esin verici görünüm resimleri koleksiyonudur. Organik dünyanın güzelliğini ma sırlarını keşfetmekle ilgilenen her insanın haiz olması ihtiyaç duyulan sade yapıt. Antet Yanıt Manzara Boyama Manzara resmi, cebel, meşe ya da dere benzer biçimde naturel sade manzarayı betim fail sade zanaat eseri türüdür. Düş Kanvası Düş Gücünün Tuvali, sanatkâr John Smith'mağara görünüm resimlerinden oluşan […]

Kırılgan Manzaralar Bir Turizm Sorunu

Manzaralar 3 hafta önce

Sürdürülebilir gezim uygulamalarına birtakım örnekler nedir? Hususiyet Tarif Ekoturizm Etraf üstündeki negatif etkilerini yer üye indirecek ma mahalli topluluklara yarar sağlayacak halde tasarlanan gezim. Kırılgan ekosistemler Turizm şeklinde adam çalışmalarından kolay engel bulan ekosistemler. Sürdürülebilir gezim Turizm, çevreye ma mahalli bölüt engel vermeden müddetsiz olarak sürdürülebilecek halde meydana gelen turizmdir. Turizm tesiri Turizmin çevreye, mahalli topluluğa ma ekonomiye olan pozitif yönde ma negatif tesirleri. Yırtıcı tabiat turizmi Irak, gelişmemiş bölgelerde gerçekleşen gezim. Kırılgan manzaralar nedir? Kırılgan manzaralar, gezim şeklinde adam faaliyetlerinin etkilerine alın bilhassa kırılgan olan alanlardır. Işte manzaralar çoğu zaman benzersiz biyolojik çeşitlilikleri, hassas ekosistemleri ma/yahut medeni önemleriyle karakterize edilir. Kırılgan manzaraların birtakım örnekleri şunları ihtiva eder: Tropikal baran ormanları Çöller cebel Denizboyu yerleri Arktik tundra Işte manzaralar kırılgandır şu sebeple çoğu zaman muayyen etraf koşullarına ahenk elde eden fazlaca muhtelif türlere karı sahipliği yapar. Işte şerait adam faaliyetleri sebebiyle bozuk çıktığında ekosistem üstünde tahripkâr sade tesir yaratabilir. Mesela […]

Antik Bahçeler Zamansız Bir Güzellik

Manzaralar 3 hafta önce

Antik Bahçeler: Manzaralarda Mirasın Korunması Antik bahçeler medeni mirasımızın kıymetli fakat parçasıdır. Geçmişe fakat göz sağlarlar ma bizlere onları mucit insanların zamanı, kültürü ma gelenekleri hakkındaki informasyon verebilirler. Ek olarak görüşme edilecek ifadeli ma esin verici bölgeler bile olabilirler. Sadece antika bahçeler bile hassastır ma kolay beis görebilir yahut tersine edilebilir. Bunun sebebi abuhava değişikliği, pislik ma kalkınma benzer biçimde bir takım faktördür. Antik bahçeleri arkalamak amacıyla karşılaştıkları tehditleri kestirmek ma onları korumaya müteveccih adımlar alaşağıetmek önemlidir. Antik bahçeleri arkalamak amacıyla yapılabileceklerden bazıları şunlardır: Halkı antika bahçelerin önemi hikayesinde terbiyevermek Antik bahçeler amacıyla planları kurmak Antik bahçelerde sürdürülebilir idare uygulamalarının uygulanması Sur görmüş antika bahçelerin restorasyonu Işte adımları atarak, antika bahçelerden ati nesillerin bile yararlanmaya bitmeme etmesini sağlamaya destek olabiliriz. Antik Bahçeler Antik bahçelerin zamanı mufassal ma karmaşıktır. İlk bahçeler 6000 sene ilkin Mezopotamya'birlikte kuruldu. Işte bahçeler besin üretimi ma dini törenler amacıyla kullanılıyordu. Bez Darı'birlikte bahçeler bununla birlikte yemek […]

Sonbahar Renklerinin Senfonisi

Manzaralar 3 hafta önce

Sonbahar Renkleri: Tabiatın Dönüşümünün Ancak Paleti Güzün yaprakların ıl değiştirmesi yüzyıllardır insanların keyifle izlediği ifadeli sade tabiat vakasıdır. Güzün ağaçlarda tanıdık hile, narenci, solgun ma yeşilin tonları değişen mevsimin habercisi ma kışın yaklaştığının habercisidir. Güzün yaprakların ıl değiştirmesine katkıda mevcut birnice değişik unsur vardır. Maruzat mühim unsur yaprakların almış olduğu gün ışığı miktarıdır. Günler kısaldıkça ma geceler uzadıkça yapraklar, yapraklara rengini veren yeşil pigment olan klorofili henüz azca üretmeye adım atar. Işte, karotenoidler ma antosiyaninler benzer biçimde öteki pigmentlerin henüz görünür ağıl gelmesini sağlar. Sonbahar yapraklarının renklenmesinde ağacın türü bile gösteriş oynar. Akçaağaç ma orman benzer biçimde birtakım ağaçlar öbürlerinden henüz renkler üretir. Ağacın yaşı ma etraf koşulları birlikte yaprakların renklerini etkisinde bırakır. Güzün yaprakların değişen renkleri, etrafımızdaki dünyanın naturel güzelliğini hatırlatan ifadeli sade şeydir. Aut mekanın tadını çıkarmanın ma değişen mevsimlerin tadını çıkarmanın tarihi geldi. Antet Özellikler Sonbahar renkleri Düzen Narenci Soluk Yeşil Kahveyi Sonbahar yaprakları Ağaçlar Çalılıklar Üzümler […]

Köy Hayatı Geçmişe ve Günümüze Bir Bakış

Manzaralar 4 hafta önce

II. Köyler III. Değişik Köy Türleri IV. Zaman Köy Hayatı V. Köyde Yaşamı sürdürmenin Yararları VI. Köyde Yaşamı sürdürmenin Zorlukları VII. Köy Turizmi VIII. Köylerin Geleceği IX. Standart Sorular Hususiyet Hamlet Köy Kent Görünüm Albeni Ebat Ufak Ufak ila mutedil Mutedil ila ağabey Fazla kapsamlı Büyüleyici El Düşük beniz Düşük bin Onbinlerce Bet binlerce Dayanabilen Durum Kırsal Kırsal yahut kenar mahalle Kenar mahalle yahut kentsel Kentsel yahut kırsal Zamansız Hava Barışçıl Abus Cazibeli Davetkar Kolaylıklar Asıl Sınırı olan Bolca muhtelif Büyüleyici II. Köyler Köyler binlerce senedir mevcut. Yeryüzü paçavra köyler, insanların yerleşmeye ve çiftçiliğe başladığı Neolitik dönemde kuruldu. Işte köyler tipik olarak küçüktü ve sadece dar beniz kişiden oluşuyordu. Çoğu zaman nehirlerin yahut öteki akarsu kaynaklarının yakınında bulunuyorlardı ve etrafı tarlalar ve ormanlarla çevriliydi. Köyler eş camiasının gelişmesinde mühim fakat gösteriş oynamıştır. Bunlar tecim ve ahzüita merkezleriydi ve bununla beraber insanların çevik beceriler öğrenip düşünce paylaşabilecekleri yerlerdi. Köyler dini ve […]

Afetlerin Şekillendirdiği Manzaralar

Manzaralar 1 ay önce

Naturel afetlerin hem çelimsiz bununla birlikte uzun solukta manzaralar üstünde mühim tesirleri belki. Çelimsiz vadede naturel afetler altyapıya, evlere ma işyerlerine fazla çapta engel verebilir. Ek olarak birey yitirilmesine ma insanların yerlerinden edilmesine bile erkân açabilirler. Uzun solukta naturel afetler, nehirlerin yatağını değiştirerek, becerikli göller oluşturarak ya da nebat örtüsünün dağılımını değiştirerek manzaranın kendisini değiştirebilir. Naturel afetlerin manzaralar üstündeki tesiri daima negatif değildir. Birtakım durumlarda naturel afetler aslen gelişme ma büyüme amacıyla becerikli fırsatlar yaratabilir. Örnek olarak, fakat baskın felaketi, yaşamı amacıyla kıymetli fakat hayat alanı sağlayabilecek sulak alanların gelişmesi amacıyla becerikli fırsatlar yaratabilir. Analog halde, fakat meşe yangınının peşinden ormanların yenilenmesi amacıyla becerikli fırsatlar yaratılabilir ma işte birlikte ahvalruhiye ma akarsu kalitesinin iyileştirilmesine destek belki. Naturel afetlerin peyzajlar üstündeki tesirini anlamanın anahtarı, naturel sistemler ile herif sistemleri arasındaki karmaşa etkileşimleri anlamaktır. Naturel afetler meydana vardığında, hem etraf bununla birlikte herif camiası amacıyla fazla kapsamlı sonuçlara erkân açabilecek fakat vakalar […]

Edebi Yolculuk Sayfalarda Bir Yolculuk

Manzaralar 1 ay önce

Edebi Yolculuk Tutkusu: Betik Sayfalarındaki Manzaralar Edebi Yolculuk Tutkusu, kitapların seyahate esin tevdi gücü ile alakalı fakat mektup. Edip Jessica J. Lee, edebiyatın bizi hem reel bununla birlikte düşsel acar bölgelere iyi mi taşıyabileceğini araştırıyor. Lee, dünyanın dört fakat yanından maruzat sevilmiş olduğu kitapların ortamlarını görüşme ederek fakat yazın gezgini olarak özü deneyimlerinden yararlanıyor. Ek olarak yazarlar, şairler ma seyahat yazarları hatta iç çıkmak suretiyle öteki yazın gezginleriyle mülakat yapıyor. Işte röportajlar vesilesiyle Lee, yazın seyahatinin aşağıdakiler dahi iç çıkmak suretiyle dözümlü oldukca yararını ortaya çıkarıyor: Ufkunuzu genişletmek Acar kültürler sanmak Edebiyata alın henüz dip fakat ölçüm düzeltmek Yaratıcılığınızı tekrar şarj edin Devamlı okuduğunuz bölgelere yolculuk etmeyi umut fail fakat mektup aşığıysanız, Literary Wanderlust sizin amacıyla muhteşem fakat kitaptır. Size dünyayı keşfetmeniz ma edebiyatın hayatınızı zenginleştirebileceği birnice yolu keşfetmeniz amacıyla esin verecek. LSI Açacak Kelimeleri Yanıt yazınsal seyahat tutkusu Edebi seyahat tutkusu kitaplardan esin düz fakat yolculuk türüdür. görünüm Edebi […]