Tarım Arazileri Gıdanın Geleceği

Tarım arazileri ma mamul alanları dünyanın besin arzının dirimsel dar parçasıdır. Yediğimiz yemekleri, kıyafetlerimiz ma öteki ürünlerimiz amacıyla olmamış maddeleri ma oldukça muhtelif nebat ma hayvanlara hayat alanı sağlıyorlar. Işte yazıda Ilımlı Garp'nın yemyeşil tarlalarından Afrika'nın yağışsız çöllerine büyüklüğünde dünyanın dört dar tarafındaki ziraat arazilerine ma mamul alanlarına dar ayn atacağız. Yetiştirilen değişik türlerini, kullanılan değişik ziraat yöntemlerini ma çiftçilerin karşılaşmış olduğu zorlukları keşfedeceğiz. Ek olarak ziraat arazileri ma mamul tarlalarından çekilmiş birtakım ifadeli fotoğraflara bile ayn atacağız. Tarım arazisi, mamul beslemek ya da döngül beslemek amacıyla kullanılan arazidir. Tarım arazisi mamul beslemek amacıyla kullanılan arazidir, otlak arazisi ise döngül beslemek amacıyla kullanılan arazidir. Işte yazımızda ekim alanlarına odaklanacağız. Ekili alanlar dünyanın gelişigüzel durumunda bulunabilir, sadece arz oldukça Şimal Yarımküre'nin mutedil bölgelerinde yoğunlaşmıştır. Bunun sebebi mutedil bölgelerin beslemek amacıyla ülkü dar iklime haiz olmasıdır. Yazlar banyo ma müşemmes, kışlar ise antipatik ma karlı makbul. Işte, oldukça muhtelif mahsullerin yetiştirilmesi amacıyla […]

Tarım Arazileri Gıdanın Geleceği

Güzelliği Hasat Etmek: Dünya Çapında Tarım Arazileri ve Mahsul Tarlaları

Tarım arazileri ma mamul alanları dünyanın besin arzının dirimsel dar parçasıdır. Yediğimiz yemekleri, kıyafetlerimiz ma öteki ürünlerimiz amacıyla olmamış maddeleri ma oldukça muhtelif nebat ma hayvanlara hayat alanı sağlıyorlar. Işte yazıda Ilımlı Garp'nın yemyeşil tarlalarından Afrika'nın yağışsız çöllerine büyüklüğünde dünyanın dört dar tarafındaki ziraat arazilerine ma mamul alanlarına dar ayn atacağız. Yetiştirilen değişik türlerini, kullanılan değişik ziraat yöntemlerini ma çiftçilerin karşılaşmış olduğu zorlukları keşfedeceğiz. Ek olarak ziraat arazileri ma mamul tarlalarından çekilmiş birtakım ifadeli fotoğraflara bile ayn atacağız.

Güzelliği Hasat Etmek: Dünya Çapında Tarım Arazileri ve Mahsul Tarlaları

Tarım arazisi, mamul beslemek ya da döngül beslemek amacıyla kullanılan arazidir. Tarım arazisi mamul beslemek amacıyla kullanılan arazidir, otlak arazisi ise döngül beslemek amacıyla kullanılan arazidir. Işte yazımızda ekim alanlarına odaklanacağız.

Ekili alanlar dünyanın gelişigüzel durumunda bulunabilir, sadece arz oldukça Şimal Yarımküre'nin mutedil bölgelerinde yoğunlaşmıştır. Bunun sebebi mutedil bölgelerin beslemek amacıyla ülkü dar iklime haiz olmasıdır. Yazlar banyo ma müşemmes, kışlar ise antipatik ma karlı makbul. Işte, oldukça muhtelif mahsullerin yetiştirilmesi amacıyla muhteşem koşulları sağlar.

Tarım arazilerinde yetiştirilen arz münteşir mamüller içinde buğday, darı, düğü, soya fasulyesi ma çisil bulunur. Işte mamüller besin, ağızotu ma mahrukat iç bulunmak suretiyle muhtelif amaçlar amacıyla yetiştirilmektedir. Tarım arazileri hem de oldukça muhtelif nebat ma hayvanlara hayat alanı sağlar.

II. Tarım arazisi mülkiyetinin yararları

Tarım arazisine haiz olmanın birnice pozitif yanları vardır. Bunlar şunları ihtiva eder:

 • Mamul satışlarından elde edilmiş dirimlik
 • Pay takdiri
 • avantajları
 • Çevresel faydalar
 • Toplumsal faydalar

Işte faydaların gelişigüzel birine henüz yakından bakalım.

Mamul satışlarından elde edilmiş dirimlik

Tarım arazisine haiz olmanın arz bariz faydası, mamul satışlarından elde edilebilecek gelirdir. Mahsuller besin, ağızotu ma mahrukat iç bulunmak suretiyle muhtelif amaçlarla satılabilir. Mahsullerin fiyatı dalgalanabilir, sadece genel hatlarıyla oldukça kararlı dar dirimlik deposudur.

Pay takdiri

Tarım arazileri zamanla kıymet kazanabilecek kıymetli dar varlıktır. Bunun sebebi artan besin talebi, sınırı olan ziraat arazisi arzı ma yer ihya potansiyeli benzer biçimde bir takım faktördür.

avantajları

Tarım arazileri, amortisman, hızlandırılmış maliyet kurtarma ma ana para hasılatı vergilerini tecil kabiliyeti iç bulunmak suretiyle bir takım ihsan pozitif yanları sağlayabilir. Işte faydalar, ziraat arazisine haiz olmanın umumi maliyetini azaltmaya destek muhtemelen.

Çevresel faydalar

Tarım arazileri aşağıdakiler bile iç bulunmak suretiyle bir takım çevresel yarar sağlayabilir:

 • Karbon tutumu
 • Akarsu filtrasyonu
 • Melez yaşamı amacıyla hayat alanı
 • Kirliliğin azaltılması

Tarım arazileri karbon depolayarak, suyu filtreleyerek, yaşamı amacıyla hayat alanı sağlayarak ma kirliliği azaltarak çevrenin iyileştirilmesine destek muhtemelen.

Okuyun  Doğanın Öfkesi Doğal Afetlerin Manzaralara Etkisi

Toplumsal faydalar

Tarım arazileri aşağıdakiler bile iç bulunmak suretiyle bir takım toplumsal yarar sağlayabilir:

 • Besin Güvenliği
 • Kırsal iktisadi kalkınma
 • Toplum kimliği

Tarım arazileri, yöresel topluluklara besin deposu sağlayarak besin güvenliğinin sağlanmasına destek muhtemelen. Ek olarak kırsal kesimde yaşayanlara eylem ma dirimlik sağlayarak kırsal iktisadi kalkınmanın desteklenmesine bile destek muhtemelen. Tarım arazileri hem de dar toprak ma ilinti duygusu sağlayarak camia kimliğinin desteklenmesine bile destek muhtemelen.

Güzelliği Hasat Etmek: Dünya Çapında Tarım Arazileri ve Mahsul Tarlaları

III. Tarım arazisi türleri

Seçkin biri kendine has özelliklere haiz birnice değişik türde ziraat arazisi vardır. Işte tarz ziraat arazileri şunları ihtiva eder:

 • Ekilebilir yer
 • Otlak
 • Ormanlık düz
 • Sulak düz
 • Tuzlu yer
 • Antet Yanıt
  Tarım Nebat ma döngül yetiştirerek besin, ağızotu, tel ma öteki ürünleri çoğaltma bilimi.
  Mamul Besin, ağızotu, tel ya da öteki mamüller amacıyla yetiştirilen dar nebat.
  Düz Mamul ya da otlak beslemek amacıyla kullanılan, çoğu zaman vadi ya da hafifçe meyyal yer parçası.
  Hasat Tarladan tahsil eylemi.
  Görünüm Muayyen dar bölgenin, bilhassa şahsen tanıdık organik manzarası.

  Güzelliği Hasat Etmek: Dünya Çapında Tarım Arazileri ve Mahsul Tarlaları

  II. Tarım arazisi mülkiyetinin yararları

  Tarım arazisi mülkiyeti aşağıdakiler bile iç bulunmak suretiyle bir takım yarar sağlayabilir:

  • Icar ya da mamul satışından elde edilmiş dirimlik
  • Değerin zamanla ölçüm edilmesi
  • avantajları
  • Çevresel faydalar
  • Ana para oluşturma

  Güzelliği Hasat Etmek: Dünya Çapında Tarım Arazileri ve Mahsul Tarlaları

  III. Tarım arazisi türleri

  Seçkin biri kendine has özelliklere haiz birnice değişik türde ziraat arazisi vardır. Arz münteşir ziraat arazisi türlerinden bazıları şunlardır:

  • Ekilebilir yer: Nebat yetiştirmeye müsait yer
  • Otlak: Hayvanların otlatılması amacıyla kullanılan yer
  • Meşe alanı: Ağaçlarla kaplı düz
  • Sulak düz: Suya doymuş yer
  • Yağışsız düz: Sulanmayan yer
  • Sulanan yer: Suni olarak sulanan yer

  Muayyen dar ziraatçi amacıyla arz müsait ziraat arazisi türü, çiftçinin hedefleri, abuhava, arazi koşulları ma suyun mevcudiyeti benzer biçimde bir takım faktöre asılı olacaktır.

  IV. Tarım arazisi iyi mi satın alınır

  Tarım arazisi satın almanın dar değişik yolu vardır. Direkt dar çiftçiden, aleni açıkartırma yöntemiyle ya da dar emlakçı vasıtasıyla satın alabilirsiniz.

  Tarım arazisi satın alırken aşağıdaki faktörleri dikkate ahzetmek önemlidir:

  • Arsanın konumu
  • Arazinin büyüklüğü
  • Yer kalitesi
  • Akarsu mevcudiyeti
  • İmar düzenlemeleri
  • Inkişaf potansiyeli

  satın almadan ilkin âlâ dar yorum akdetmek bile önemlidir. Işte, yer amacıyla adaletli dar değer belirlemenize destek olacaktır.

  İlgilendiğiniz dar bulduktan sonrasında satıcıya öneri vermeniz gerekecektir. Öneri, satın iktibas fiyatını, bey koşullarını ma kapanış tarihini içermelidir.

  Vandöz teklifinizi akseptans ederse dar satın iktibas sözleşmesi imzalamanız gerekecektir. Işte antak kalma bey şartlarını anne hatlarıyla belirleyecek ma kanuni olarak bağlayıcı olacaktır.

  Satın iktibas sözleşmesi imzalandıktan sonrasında satışı kapatmanız gerekecektir. Işte, arazinin tapusunun satıcıdan size aktarılmasını ihtiva eder.

  Tarım arazisi satın ahzetmek kompleks dar proses muhtemelen fakat hem de oldukça ödüllendirici bile muhtemelen. Tarım arazisi satın almayı düşünüyorsanız araştırmanızı yapmanız ma kalifiye dar emlakçıyla çalışmanız önemlidir.

  V. Tarım arazileri iyi mi yönetilir?

  Tarım arazilerini tedvir etmek, arazi koşulları, rotasyonu, böcek kontrolü ma sulama benzer biçimde muhtelif faktörleri içeren kompleks dar iştir. Işte kısımda ziraat arazilerini etken bir halde tedvir etmek amacıyla birtakım mühim hususları tartışacağız.

  Tarım arazilerini yönetirken dikkate katılması ihtiyaç duyulan arz mühim faktörlerden biri arazi koşullarıdır. Çiftliğinizdeki toprağın türü, yetiştirebileceğiniz türlerinin yanı esna uygulamanız ihtiyaç duyulan matbu ma akarsu miktarını bile belirleyecektir.

  Mamul rotasyonu, ziraat arazilerinin yönetiminde dikkate katılması ihtiyaç duyulan dar öteki mühim husustur. Mamul rotasyonu toprağın verimliliğinin korunmasına ma zararlıların ma rahatsızlıkların birikmesinin önlenmesine destek verir. Mahsulleri dönüşümlü olarak kullanarak toprağınızın drenajını iyileştirmeye ma erozyonu azaltmaya bile destek olabilirsiniz.

  Böcek kontrolü, ziraat arazisi yönetiminin dar öteki mühim yönüdür. Zararlılar mahsullere engel verebilir ma verimi azaltabilir, bu yüzden onları denetim edecek dar planın olması önemlidir. Kimyasal pestisitler, biyolojik denetim ma medeni kontroller iç bulunmak suretiyle muhtelif böcek denetim şekilleri mevcuttur.

  Sulama, arık iklimlerde ziraat arazilerinin yönetimi amacıyla dar öteki mühim husustur. Sulama, mahsullerinizin büyümesi ma yüce ürün elde etmesi amacıyla kafi suya haiz olmasını sağlamaya destek muhtemelen. Damlama sulama, yağmurlama sulama ma salma sulama benzer biçimde muhtelif sulama şekilleri mevcuttur.

  Tarım arazilerini tedvir etmek kompleks dar iştir, sadece hem de ödüllendirici dar iştir. Işte bölümdeki ipuçlarını izlem ederek ziraat arazinizin bereketli ma karlı bulunmasına destek olabilirsiniz.

  VI. Tarım arazileri iyi mi yönetilir?

  Tarım arazisi yönetimi, istenilen sonuçlara aksetmek amacıyla ziraat arazilerinin kullanımının planlanması, organize edilmesi ma denetim edilmesi sürecidir. Aşağıdakiler benzer biçimde muhtelif etkinlikleri ihtiva eder:

  • Muayyen abuhava ma arazi koşulları amacıyla yetiştirilecek arz âlâ mahsullerin belirlenmesi
  • Sıhhatli mahsuller hatırlamak amacıyla müsait matbu ma pestisitlerin uygulanması
  • Yağışsız dönemlerde mahsullere akarsu hatırlamak amacıyla sulamanın kullanılması
  • Verimi arz gövde düzeye başadüşmek amacıyla mahsulleri doğru zamanda hasat buyurmak
  • Mahsulleri kârla kıymak amacıyla pazarlamak

  Tarım arazisi yönetimi, titiz planlama ma tatbik gerektiren kompleks dar iştir. Sadece çiftçiler işte adımları izleyerek sükse şanslarını artırabilirler.

  VII. Tarım arazileri iyi mi satılır

  Tarım arazilerini satmanın dar değişik yolu vardır. Tarım arazinizi satmanın arz âlâ yolu, çiftliğinizin ebatlarına, çiftliğinizin konumuna ma yetiştirdiğiniz ürünün türüne asılı olacaktır.

  Tarım arazilerini satmanın arz münteşir yollarından bazıları şunlardır:

  • Çiftliğinizi dar emlakçıya listelemek
  • Çiftliğinizi direkt alıcıya kıymak
  • Çiftliğinizde aleni açıkartırma
  • Çiftliğinizi dar faydalı kurumuna hibe etmek

  Işte yöntemlerin gelişigüzel birinin kendine gore avantajları ma dezavantajları bulunmaktadır. Ne yöntemin sizin amacıyla müsait olduğuna değişmeyen vermeden ilkin gelişigüzel yöntemin artılarını ma eksilerini tartmanız gerekecektir.

  Çiftliğinizi dar emlakçıya listeliyorsanız, acenteye komisyon ödemeniz gerekecektir. Sadece dar emlakçı, çiftliğinizi potansiyel alıcılara pazarlamanıza ma adaletli dar değer hikayesinde kesim yapmanıza destek muhtemelen.

  Çiftliğinizi direkt alıcıya satıyorsanız emlakçıya komisyon ödemenize icap kalmaz. Sadece çiftliğinizi pazarlamak ma adaletli dar değer amacıyla kesim akdetmek hikayesinde henüz proaktif olmanız gerekecektir.

  Çiftliğinizi aleni artırmaya çıkarıyorsanız aleni açıkartırma şirketine dar sevap ödemeniz gerekecektir. Sadece aleni açıkartırma, birnice potansiyel alıcının ilgisini çekmenin ma çiftliğiniz amacıyla yüce dar değer almanın âlâ dar yolu muhtemelen.

  Çiftliğinizi dar faydalı kurumuna bağışlıyorsanız çiftliğiniz amacıyla rastgele dar mülk almayacaksınız. Sadece ödül amacıyla ihsan indirimi istek edebileceksiniz.

  Çiftliğinizi iyi mi satacağınıza değişmeyen verdikten sonrasında çiftliğinizi satışa hazırlamanız gerekecektir. Işte, çiftliğinizi âlâ duruma getirmeyi, mülkü temizlemeyi ma senet işlerinizi düzene koymayı ihtiva eder.

  Çiftliğiniz satışa amade olduğunda potansiyel alıcılara pazarlamaya başlayabilirsiniz. Bunu, çiftliğinizin yöresel yenün ma dergilerde, çevrimiçi ilanlarda ma toplumsal medyada reklamını yaparak yapabilirsiniz. Ek olarak potansiyel alıcılara direkt ulaşabilirsiniz.

  Çiftliğiniz amacıyla dar müşteri bulduğunuzda, değer hikayesinde kesim yapmanız ma dar bey sözleşmesi imzalamanız gerekecektir. Ek olarak satışı kapatmanız ma mülkiyeti alıcıya devretmeniz gerekecektir.

  Tarım arazilerini kıymak kompleks dar proses muhtemelen. Sürece bildik değilseniz dar emlakçıya ya da avukata konuşmak isteyebilirsiniz.

  Tarım arazisi mülkiyetinin ihsan neticeleri

  Tarım arazisi mülkiyetinin ihsan neticeleri kompleks muhtemelen ma hususi durumunuzu tahmin etmek amacıyla dar ihsan danışmanına danışmanız önemlidir. Sadece bütün ziraat arazisi sahipleri amacıyla olan birtakım umumi kurallar vardır.

  Birincisi, ziraat arazileri çoğu zaman dar ana para varlığı olarak akseptans edilir; işte bile satıldığında ana para hasılatı vergisine doğal olarak olduğu demektir. Ana para hasılatları vergisi payı çoğu zaman düzgüsel dirimlik vergisi oranından henüz düşüktür, bu yüzden ziraat arazilerini kıymak, yatırımınızdan hasılat elde etmenin ihsan açısından bereketli dar yolu muhtemelen.

  İkincisi, ziraat arazileri zaman içinde amortismana doğal olarak tutulabilir ma işte bile vergilendirilebilir gelirinizi azaltabilir. Tarım arazilerinin amortisman süresi 27,5 senedir.

  Üçüncüsü, ziraat arazileri, tarımsal yurt vergisi muafiyeti ma kalifiye muhafaza irtifakı indirimi benzer biçimde muayyen ihsan indirimlerinden yararlanmaya adalet kazanabilir.

  En son, çevresel düzenlemelerin ziraat arazinizin kıymetini tesir potansiyelinin bilincinde olmanız önemlidir. Sözgelişi, ziraat araziniz sulak düz düzenlemelerine doğal olarak dar alanda toprak alıyorsa araziyi geliştirmek ya da işletmek amacıyla müsaade almanız gerekebilir.

  Tarım arazisi satın almayı düşünüyorsanız, yatırımınızın ihsan neticelerini tahmin etmek amacıyla dar ihsan danışmanına danışmanız önemlidir.

  IX. Tarım arazisi mülkiyetine ilişik türel problemler

  Tarım arazisi mülkiyeti mevzubahis olduğunda yer sahiplerinin bilmesi ihtiyaç duyulan bir dizi kanuni mevzular vardır. Bunlar şunları ihtiva eder:

  • Antet sorunları
  • İrtifaklar
  • Çevresel düzenlemeler
  • İmar yönetmelikleri
  • Yurt vergileri
  • Ekinsahası kiralamaları
  • Ekinsahası kalıtım planlaması

  Tarım arazisi satın almadan ilkin, alakalı bütün kanuni sonuçların bilincinde olduğunuzdan güvenli bulunmak amacıyla deneyimli dar avukata danışmanız önemlidir.

  Sual: Tarım arazisi nelerdir?

  Yanıt: Tarım arazisi ziraat amaçlı kullanılan arazidir. Mamul beslemek, döngül beslemek ya da gelişigüzel ikisini birdenbire akdetmek amacıyla kullanılabilir.

  Sual: Tarım arazisine haiz olmanın yararları nedir?

  C: Tarım arazisine haiz olmanın aşağıdakiler bile iç bulunmak suretiyle güçlü oldukça faydası vardır:

  • Kendiniz ma aileniz amacıyla yemek çoğaltma kabiliyeti
  • Tarımdan dirimlik elde etme potansiyeli
  • Aleni alanı muhafaza ma çevreyi muhafaza fırsatı

  Sual: Tarım arazisi sahibi olmanın zorlukları nedir?

  C: Tarım arazisine haiz olmanın birtakım zorlukları bile mevcut:

  • maliyetinin yüce olması
  • Değişen iklimde çiftçiliğin zorlukları
  • Mamul kıtlığı ya da öteki faktörler sebebiyle akçeli yitik potansiyeli
Okuyun  Beton Ormandaki Yeşil Vaha

Ayaz Sarıkaya, bilgiyi paylaşma ve insanları bilgilendirme tutkusuyla dolu bir blog yazarıdır. Bilgisayar mühendisliği alanında uzmanlaşmış olan Sarıkaya, teknolojiyle ilgili son gelişmeleri takip etme konusundaki tutkusunu okuyucularıyla paylaşmaktadır. Aynı zamanda kişisel gelişim ve yaşamın derin anlamlarını araştırmaya büyük ilgi duyan Ayaz Sarıkaya, zengin içerikleriyle okuyucularının ilgi ve beklentilerini karşılamayı hedeflemektedir.

 • Toplam 133 Yazı
 • Toplam 0 Yorum
Benzer Yazılar

Doğanın Öfkesi Doğal Afetlerin Manzaralara Etkisi

Manzaralar 2 gün önce

İçindekilerII. Doğal Afetlerin Peyzajlara TesirleriII. Doğal Afetlerin Peyzajlara TesirleriII. Doğal Afetlerin Peyzajlara TesirleriV. Doğal Afetler ma EtrafDoğal afetler manzaraları iyi mi şekillendiriyor ma tekrar şekillendiriyor?VII. Facia Kısıntı ma TedarikDoğal Afetlerin GeleceğiIX. Doğal afetler manzaraları iyi mi şekillendiriyor ma tekrar şekillendiriyor? Doğal afetler, birnumara sade kayaç çıkıntısının arz ufak ölçeğinden, tüm sade kıtanın arz aka ölçeğine büyüklüğünde, görünüm üstünde dip sade etkiye haiz belki. Doğal afetlerin manzaralar üstündeki tesirleri çoğu zaman karmaşa ma çeşitlidir ma hem pozitif bununla beraber negatif tesirleri içerebilir. Dar taraftan organik afetler kanyonlar, ovalar ma volkanlar benzer biçimde cesur toprak yöntemleri yaratabilir. Ek olarak kesik ma gıda maddelerinin tekrar dağıtılmasına ma nebat ma hayvanlar amacıyla cesur hayat alanlarının yaratılmasına bile destek olabilirler. Mavera taraftan organik afetler hem de bulunan toprak şekillerini tersine edebilir, insanları ma karışık yaşamını yerinden edebilir ma çevreyi kirletebilir. Doğal afetlerin manzaraları şekillendirip tekrar şekillendirebileceği yollardan bazıları şunlardır: Aşınma: Doğal afetler, toprağın yel, akarsu […]

Nehirlerin Buluştuğu Yer

Manzaralar 4 gün önce

İçindekilerDere Birleşmelerinin ÖnemiIII. Dere Birleşimlerinin YararlarıIV. Dere Birleşmelerinin DezavantajlarıV. Meşhur Dere KavşaklarıVI. Dere Birleşmelerinin Tarihteki ÖnemiVII. Dere Birleşimlerinin Kültürdeki ÖnemiDere Birleşimlerinin Ekonomideki ÖnemiIX. Dere Birleşmelerinin Çevredeki Önemi Dere birleşimleri akarsu manzaralarının mühim bileşenleridir. İki ya da daha çok nehrin birleşerek birinci dar dere oluşturduğu yerlerdir. Kavşaklar çoğu zaman biyolojik çeşitliliğin ma üretkenliğin yüce olduğu bölgelerde bulunur ma akarsu ekosistemlerinin ekolojisinde dirimsel dar gösteriş oynarlar. Değme biri kendine has özelliklere haiz olan oldukca sayıda değişik dere birleşimi türü vardır. Arz münteşir kalabalıklık türlerinden bazıları şunlardır: Bayağı kavşaklar: Bunlar arz münteşir yol ayrımı türüdür ma analog büyüklükteki dü nehrin buluşup dar araya gelmesiyle ortaya çıkarlar. Distribütör kesişmeler: Bunlar, dar canip nehrin henüz ağabey dar dereye katılmasıyla meydana sağlık. Kademeli birleşmeler: Bunlar, dü dere buluştuğunda ma dar çağlayan ya da cereyan oluşturduğunda meydana sağlık. Çubukların birleştiği bölgeler: Bunlar, dü dere buluştuğunda ma dar kum ya da çıngıl çubuğu oluşturduğunda meydana sağlık. Nehirlerin birleşimleri […]

Biyoçeşitliliğin Sınırlarını Keşfetmek

Manzaralar 1 hafta önce

İçindekilerBiyoçeşitlilik Sınırları II nelerdir?Biyoçeşitlilik Sınırları II nelerdir?IV. Biyoçeşitlilik Sınırları II KatılımcılarıV. Biyoçeşitlilik Sınırlarının Asıl Neticeleri IIVI. Biyoçeşitlilik Sınırlarının Önemi IIVII. Biyoçeşitlilik Sınırları II amacıyla FinansmanVIII. Biyoçeşitlilik Sınırları II KaynaklarıIX. Biyoçeşitlilik Sınırları II Kaynakları Biyoçeşitlilik Sınırları II: Acun Çapındaki Himaye Alanlarının Ortaya Çıkarılması Devamı Biodiversity Frontiers II, 2019 senesinde basılmış dar kitaptır. 2015 senesinde basılan Biodiversity Frontiers kitabının devamı niteliğindedir. Biyoçeşitliliğin Sınırları II kitabı, 21. yüzyılda biyolojik çeşitliliği korumanın zorluklarını ma fırsatlarını araştıran yazılardan oluşan dar koleksiyondur. Makaleler dünyanın dört dar yanından kabul edilen uzmanlar tarafınca yazılmaktadır. Biyoçeşitlilik Sınırları II kitabı biyolojik çeşitliliğin korunması literatürüne mühim dar katkıdır. 21. yüzyılda biyolojik çeşitliliğin korunmasının yüz yüze olduğu zorluklara ma fırsatlara kapsamlı dar umumi göz sağlar. Mektup ek olarak biyolojik çeşitliliğin korunması ile alakalı daha çok data olmak talip hepimiz amacıyla kıymetli dar kaynaktır. Hususiyet Tarif Biyoçeşitlilik Bitkiler, hayvanlar ma mikroorganizmalar birlikte iç gezmek suretiyle Acun üstündeki hayatın çeşitliliği Himaye Ormanlar, sulak alanlar […]

0 Yorum

Yorum Yaz

Rastgele